WZMOCNIENIE PODŁOŻA GRUNTOWEGO W TECHNOLOGII DRENÓW PREFABRYKOWANYCH VD WRAZ Z ZASTOSOWANIEM NASYPU PRZECIĄŻAJĄCEGO NA ODCINKU 27+270 – 27+700

Pionowy drenaż terenu polega na zainstalowaniu prefabrykowanych drenów w podłożu, które przyspieszają konsolidacje gruntów nieprzepuszczalnych. Dreny pionowe to płaskie, plastikowe, elastyczne przewody o przekroju okrągłym lub owalnym, które po zainstalowaniu w odpowiednim rozstawie, kilkadziesiąt razy zwiększają przepuszczalność podłoża. Aby przyspieszyć drenaż fundamentów, wraz z drenażem pionowym stosuje się tymczasowy nasyp przeciążający. Drenaż pionowy stosowany jest najczęściej w gruntach spoistych pod nasypami drogowymi lub parkingami.

Rys. Zasada działania drenażu pionowego

KONSOLIDACJA PRÓŻNIOWA MV NA ODCINKU 27+700 – 29+980

Konsolidacja próżniowa MV, która została opracowana i wdrożona pod koniec lat 80. ubiegłego wieku, pozwoliła na skuteczne wykorzystanie pomp próżniowych do przyśpieszenia kompresji gruntów słabych. Technologia ta jest alternatywnym rozwiązaniem problemu wzmacniania słabego podłoża gruntowego w stosunku do klasycznej konsolidacji nasypem wraz z przeciążeniem i drenami pionowymi.

Ważnym punktem jest instalacja urządzeń pomiarowych – piezometrów, inklinometrów, ciśnieniomierza oraz reperów talerzowych. Pozwala to na bieżąco monitorować postęp konsolidacji próżniowej. Pompowanie kończy się w chwili osiągnięcia projektowanych osiadań lub zakładanych parametrów (wskaźnika porowatości, wytrzymałości na ścinanie). Metoda wymaga czasu – zazwyczaj cały proces trwa ok. 6 miesięcy. Czas ten jednak nie jest uzależniony w tak wysokim stopniu od parametrów gruntu, jak w przypadku metody klasycznej, ale od sprawności układu technologicznego. Praktyka pokazuje, że przy odpowiednim planowaniu budowy, zastosowana konsolidacja próżniowa nie wydłuży czasu inwestycji.

Rys. Schemat wykonania konsolidacji próżniowej MV