Koszty robót

57 417 547,34 zł netto
70 678 933,23 zł brutto

Kluczowe daty realizacji kontraktu

Data wydania decyzji ZRID (Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej)
przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego 28.12.2017r. – zmiana decyzji ZRID z dnia 14.05.2018r.

Data podpisania umowy na roboty:
Data przekazania terenu budowy:
Data rozpoczęcia robót:
Planowana data ukończenia robót:

02.07.2019r.
08.07.2019r.
16.07.2019r.
02.10.2021r.