Wykonawca zadania firma STRABAG Sp. z o.o. informuję, iż w okjrwesie świątecznym tj. od 11.04.2020r. do 13.04.2020r. osoba pełniącą  dyżur w sprawie organizacji ruchu, oznakowania  oraz wszelkich zdarzeń na terenie budowy jest Sebastian Mitkowski tel. 784 086 647.