Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –96,63%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -100,85%
• Roboty ziemne -80,67%
• Podbudowy – 104,05%
• Nawierzchnie -97,53%
• Roboty wykończeniowe-72,62%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-15,39%
• Elementy ulic-103,00%
• Inne roboty- 93,88%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -104,23%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-94,88%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,93%

Upływ czasu : 94,83%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl