Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna.

Koszty ogólne – 10,00%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -24,85%
• Roboty ziemne -36,75%
• Podbudowy – 7,20%
• Nawierzchnie -0,74%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-2,28%

Przepusty pod korona drogi -64,23%

Kanalizacja deszczowa – 26,14%

Upływ czasu : 21,11%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl