Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna.
Koszty ogólne – 8,59%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -24,67%
• Roboty ziemne -12,48%
• Podbudowy – 4,34%
• Nawierzchnie -0,55%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -61,64%

Kanalizacja deszczowa – 20,38%

Upływ czasu : 20%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl