Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 4,13%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -17,23%
• Roboty ziemne -9,18%
• Nawierzchnie -0,01%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -28,49%

Upływ czasu : 13,33%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl