Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 39,60%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -86,17%
• Roboty ziemne -55,84%
• Podbudowy – 83,09%
• Nawierzchnie -53,75%
• Roboty wykończeniowe-15,67%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Elementy ulic-48,18%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne-90,22%

Oświetlenie drogowe-8,06%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

kanalizacja deszczowa -88,11%

Upływ czasu : 51,72%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl