Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,94%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -44,48%
• Roboty ziemne -47,12%
• Podbudowy – 15,82%
• Nawierzchnie -8,04%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-49,58%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 43,33%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl