Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –23,50%

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -64,47%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 43,49%

• Nawierzchnie -26,76%

• Roboty wykończeniowe-3,02%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-1,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-67,91%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Sieć telekomunikacyjna-2,99%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 40,52% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl