Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –89,58%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -99,93%
• Roboty ziemne -80,67%
• Podbudowy – 103,97%
• Nawierzchnie -74,59%
• Roboty wykończeniowe-58,78%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77%
• Elementy ulic-101,94%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -101,06%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-93,38%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,93%

Upływ czasu : 89,66%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl