Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –87,23%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -99,63%
• Roboty ziemne -78,31%
• Podbudowy – 103,75%
• Nawierzchnie -64,70%
• Roboty wykończeniowe-57,51%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77%
• Elementy ulic-101,94%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -99,47%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-90,30%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,93%

Upływ czasu : 87,93%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl