Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –84,88%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -99,32%
• Roboty ziemne -77,72%
• Podbudowy – 102,99%
• Nawierzchnie -63,95%
• Roboty wykończeniowe-56,00%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77%
• Elementy ulic-101,52%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -78,22%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-90,30%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,59%

Upływ czasu : 86,21%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl