Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –82,53%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -99,01%
• Roboty ziemne -75,94%
• Podbudowy – 102,92%
• Nawierzchnie -63,64%
• Roboty wykończeniowe-55,28%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77%
• Elementy ulic-100,77%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -83,42%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-90,30%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,59%

Upływ czasu : 84,48%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl