Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –81,35%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -98,86%
• Roboty ziemne -74,76%
• Podbudowy – 102,43%
• Nawierzchnie -63,64%
• Roboty wykończeniowe-54,04%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-11,77%
• Elementy ulic-95,86%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -78,22%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-90,30%

Sieć telekomunikacyjna-91,56%

Kanalizacja deszczowa -99,59%

Upływ czasu : 83,62%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl