Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –80,18%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -98,71%
• Roboty ziemne -74,15%
• Podbudowy – 100,98%
• Nawierzchnie -63,49%
• Roboty wykończeniowe-53,48%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60%
• Elementy ulic-94,72%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -78,22%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-80,49%

Sieć telekomunikacyjna-75,79%

Kanalizacja deszczowa -99,59%

Upływ czasu : 82,76%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl