Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 2,81%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -16,21%
• Roboty ziemne -4,65%
• Nawierzchnie -0,01%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -17,92%

Upływ czasu : 10,00%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl