Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 77,68%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -98,40%
• Roboty ziemne -72,46%
• Podbudowy – 100,92%
• Nawierzchnie -63,47%
• Roboty wykończeniowe-52,04%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60%
• Elementy ulic-92,49%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-100%

Przepusty pod korona drogi -78,09%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-59,64%

Sieć telekomunikacyjna-75,79%

Kanalizacja deszczowa -99,59%

Upływ czasu : 81,03%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl