Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 75,03%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -98,09%
• Roboty ziemne -70,62%
• Podbudowy – 100,92%
• Nawierzchnie -63,47%
• Roboty wykończeniowe-48,86%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60%
• Elementy ulic-92,49%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-97,89%

Przepusty pod korona drogi -77,96%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-51,53%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa -99,59%

Upływ czasu : 79,31%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl