Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 73,71%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -97,94%
• Roboty ziemne -69,44%
• Podbudowy – 100,92%
• Nawierzchnie -63,47%
• Roboty wykończeniowe-48,58%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60%
• Elementy ulic-92,49%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-95,78%

Przepusty pod korona drogi -77,96%

Kolizje elektroenergetyczne-100%

Oświetlenie drogowe-48,19%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa -95,77%

Upływ czasu : 78,45%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl