Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 65,60%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -91,58%
• Roboty ziemne -65,43%
• Podbudowy – 94,92%
• Nawierzchnie -63,26%
• Roboty wykończeniowe-38,02%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60%
• Elementy ulic-91,12%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56%

Przepusty pod korona drogi -77,96%

Kolizje elektroenergetyczne-90,22%

Oświetlenie drogowe-43,82%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa -88,11%

Upływ czasu : 73,28%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl