Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 2,16%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -13,94%
• Roboty ziemne -4,16%
• Nawierzchnie -0,01%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -8,44%

Upływ czasu : 8,89%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl