Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 62,53%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -91,57%
• Roboty ziemne -65,35%
• Podbudowy – 94,92%
• Nawierzchnie -63,26%
• Roboty wykończeniowe-36,55%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-10,60%
• Elementy ulic-91,12%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56%

Przepusty pod korona drogi -77,96%

Kolizje elektroenergetyczne-90,22%

Oświetlenie drogowe-11,68%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

kanalizacja deszczowa -88,11%

Upływ czasu : 62,53%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl