Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 51,56%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -89,77%
• Roboty ziemne -60,30%
• Podbudowy – 90,44%
• Nawierzchnie -58,59%
• Roboty wykończeniowe-31,48%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Elementy ulic-86,73%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56%

Przepusty pod korona drogi -77,96%

Kolizje elektroenergetyczne-90,22%

Oświetlenie drogowe-8,06%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

kanalizacja deszczowa -88,11%

Upływ czasu : 58,62%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl