Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 46,23%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -87,79%
• Roboty ziemne -59,43%
• Podbudowy – 87,61%
• Nawierzchnie -57,96%
• Roboty wykończeniowe-25,44%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Elementy ulic-68,77%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-91,56%

Przepusty pod korona drogi -77,96%

Kolizje elektroenergetyczne-90,22%

Oświetlenie drogowe-8,06%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

kanalizacja deszczowa -88,11%

Upływ czasu : 56,03%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl