Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 42,25%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -87,30%
• Roboty ziemne -57,52%
• Podbudowy – 85,98%
• Nawierzchnie -55,51%
• Roboty wykończeniowe-18,96%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Elementy ulic-60,55%
• Inne roboty- 87,43%

• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-83,10%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne-90,22%

Oświetlenie drogowe-8,06%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

kanalizacja deszczowa -88,11%

Upływ czasu : 53,45%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl