Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -86,03%

• Roboty ziemne -52,49%

• Podbudowy – 82,03%

• Nawierzchnie -52,56%

• Roboty wykończeniowe-14,44%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-48,18%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -8,06%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa –87,61%

Upływ czasu : 50,86% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl