Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -85,80%

• Roboty ziemne -50,61%

• Podbudowy – 78,12%

• Nawierzchnie -49,38%

• Roboty wykończeniowe-13,39%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-48,18%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -5,47%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa –83,94%

Upływ czasu : 50,00% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl