Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -81,68%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 74,38%

• Nawierzchnie -40,85%

• Roboty wykończeniowe-12,20%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-87,43%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -4,59%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa –78,72%

Upływ czasu : 48,28% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl