Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -79,33%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 59,61%

• Nawierzchnie -31,06%

• Roboty wykończeniowe-10,30%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-13,88%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-79,37%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -4,59%

Sieć telekomunikacyjna-54,75%

Kanalizacja deszczowa –76,97%

Upływ czasu : 45,69% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl