Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –26,33%

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -74,19%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 49,26%

• Nawierzchnie -30,08%

• Roboty wykończeniowe-5,23%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-5,46%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-74,79%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -3,30%

Sieć telekomunikacyjna-41,81%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 43,10% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl