Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –25,01%

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -72,39%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 46,29%

• Nawierzchnie -30,08%

• Roboty wykończeniowe-3,68%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-4,84%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-72,50%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -2,01%

Sieć telekomunikacyjna-28,87%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 42,24% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl