Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –24,25%

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -66,07%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 44,25%

• Nawierzchnie -29,57%

• Roboty wykończeniowe-3,02%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-1,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-70,21%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Oświetlenie drogowe -0,71%

Sieć telekomunikacyjna-2,99%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 41,38% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl