Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –22,62%

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -59,28%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 40,46%

• Nawierzchnie -21,25%

• Roboty wykończeniowe-3,02%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-1,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-65,62%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kolizje elektroenergetyczne -90,22%

Sieć telekomunikacyjna-2,99%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 39,66% (korekta wartości zaawansowania ze względu na błędne ujęcie okresu zimowego)

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl