Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –21,03%

Roboty drogowe:

• Roboty przygotowawcze -58,51%

• Roboty ziemne -47,11%

• Podbudowy – 31,12%

• Nawierzchnie -9,28%

• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

• Elementy ulic-1,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-61,04%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Sieć telekomunikacyjna-2,99%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 48,89%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl