Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –20,14%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -56,27%
• Roboty ziemne -47,11%
• Podbudowy – 24,21%
• Nawierzchnie -9,07%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-56,45%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 46,67%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl