Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –19,74%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -52,60%
• Roboty ziemne -47,11%
• Podbudowy – 22,57%
• Nawierzchnie -8,93%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-54,16%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 45,56%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl