Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –19,34%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -46,28%
• Roboty ziemne -47,11%
• Podbudowy – 18,25%
• Nawierzchnie -8,30%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-51,87%

Przepusty pod korona drogi -77,87%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 44,44%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl