Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,40%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -40,49%
• Roboty ziemne -47,11%
• Podbudowy – 14,77%
• Nawierzchnie -7,83%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-47,29%

Przepusty pod korona drogi -77,69%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 42,22%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl