Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,37%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -37,59%
• Roboty ziemne -47,11%
• Podbudowy – 12,74%
• Nawierzchnie -7,46%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-45,00%

Przepusty pod korona drogi -75,66%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 41,11%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl