Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,31%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -32,72%
• Roboty ziemne -45,15%
• Podbudowy – 11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-42,36%

Przepusty pod korona drogi -75,66%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 40,00%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl