Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,28%
Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -28,76%
• Roboty ziemne -42,58%
• Podbudowy – 11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-41,82%

Przepusty pod korona drogi -75,66%

Kanalizacja deszczowa –45,47%

Upływ czasu : 37,78%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl