Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,25%

Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -26,82%
• Roboty ziemne -42,17%
• Podbudowy –11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,48-%

Przepusty pod korona drogi -73,10%

Kanalizacja deszczowa –73,05%

Upływ czasu : 36,67%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl