Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne –18,12%

Roboty drogowe:
• Roboty przygotowawcze -26,64%
• Roboty ziemne -41,62%
• Podbudowy –11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
Roboty wykończeniowe – 1,78%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%

Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża 40,04%

Przepusty pod korona drogi -73,10%

Kanalizacja deszczowa –71,88%

Upływ czasu : 35,56%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl