Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 17,29%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -25,94%
• Roboty ziemne -39,17%
• Podbudowy – 11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
• Roboty wykończeniowe – 0,93%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-40,04%

Przepusty pod korona drogi -73,10%

Kanalizacja deszczowa – 50,77%

Upływ czasu : 32,22%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl