Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 11,04%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -25,03%
• Roboty ziemne -15,79%
• Podbudowy – 8,29%
• Nawierzchnie -2,11%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-34,36%

Przepusty pod korona drogi -67,51%

Kanalizacja deszczowa – 30,34%

Upływ czasu : 22,22%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl