Koszty ogólne – 17,23%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -25,58%
• Roboty ziemne -38,62%
• Podbudowy – 11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
Roboty wykończeniowe – 0,93%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-39,61%

Przepusty pod korona drogi -73,10%

Kanalizacja deszczowa – 45,47%

Upływ czasu : 26,67%