Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 15,35%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -25,40%
• Roboty ziemne -26,350%
• Podbudowy – 11,65%
• Nawierzchnie -7,05%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-38,81%

Przepusty pod korona drogi -73,10%

Kanalizacja deszczowa – 45,47%

Upływ czasu : 24,44%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl