Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Trwają prace geodezyjne i geologiczne na odcinku obejście Pieniężna.

Koszty ogólne – 12,08%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -25,22%
• Roboty ziemne -16,80%
• Podbudowy – 9,31%
• Nawierzchnie -2,21%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Wykonanie wzmocnienia podłoża-35,70%

Przepusty pod korona drogi -71,91%

Kanalizacja deszczowa – 40,93%

Upływ czasu : 23,33%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl