Open/Close Menu na odcinku Wola Lipowska - Pieniężno

Koszty ogólne – 7,69%

Roboty drogowe
• Roboty przygotowawcze -24,49%
• Roboty ziemne -10,78%
• Podbudowy – 3,34%
• Nawierzchnie -0,55%
• Urządzenia bezpieczeństwa ruchu-6,69%
• Promocja projektu-68,09%

Przepusty pod korona drogi -56,94%

Kanalizacja deszczowa – 16,05%

Upływ czasu : 18,89%

CategoryAktualności
© 2019 TPF All Rights Reserved
  
Realizacja Cyber.pl